להיות בן אדם…!

29
מאי
2017
ע"י Tovi

להיות בן אדם…!

ברחובות אתונה טייל אדם, עצר כל אזרח שפגש ושאלו-כל אחד את אותה שאלה: כיצד לחיות…?

שאלה זו המשיך לשאול כל ימי חייו, את כל שבא אתו במגע, שואל זה היה סוקרטס, הגדול שבאומות העולם,

אדם אחר בתקופה אחרת, הלך בעוד היום גדול ואבוקה בידו, כאשר שאלוהו, למה הוא מחזיק אבוקה בצהרים?

השיב: בן אדם אני מחפש…!

גם זה היה באתונה, והמחפש הזה היה אחד מגדולי הוגיה,

(מתוך המבוא לספר 'עלי שור' הרב שלמה וולבה זצ'ל)

 

 

איזה 'בן אדם' הוא חיפש…?

האם המושג הזה להיות 'בן אדם' זהו דבר יחסי או מוחלט?

כל אחד וההגדרות שלו… טוב לב, מאיר פנים, מנדב את עצמו לעזור בכל מה שנדרש, לא כופה את דעותיו,

שומר על י' הדברות, ואם נשאל (בזהירות כמובן…) את הקניבלים הם יאמרו ש 'אדם' זה בכלל… מאכל ערב וטעים מאד…

בחברה הכללית –אדם זה איך אתה מדבר ומתלבש, מה ההשכלה שלך, איזה תוארים יש לך, כמה

אתה משתכר בחודש, חשוב גם איפה אתה גר, ו…גם איזה עיתון אתה רגיל לקרוא…וכו,

* אמר פעם אחד הפילוסופים 'לוקח שבעים שנה לעשות בן אדם…' !

חשבתי לעצמי-הרי כשאין הגדרה מוחלטת אלוקית למושג הזה 'להיות בן אדם' גם 200 שנה לא ניתן 'לעשות בן אדם'

*ממשיך הרב וולבה (עלי שור)ושואל:

כיצד לחיות…? התורה אומרת: "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"

שלמה המלך –החכם מכל אדם מסיים ומסכם את ספר קהלת בפסוק: "סוף דבר הכל נשמע את

הא-לוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם"

 

מסופר על חלמאי שהגיע לשען של חלם עם מחוגי השעון בידו,וביקש מהשען שיתקן לו את השעון…

נאלץ השען להסביר לו שמה שמניע את השעון זהו 'המנגנון הפנימי', ובו צריך לטפל…!

כך באדם:

החיצוני באדם זהו 'המחוגים'…ה'אדם' האמיתי זוהי פנימיותו 'הנשמה' שבו…ולכן להיות 'בן אדם' – פירושו עבודה פנימית!

 

לקראת חג השבועות

אנו נמצאים לקראת סיומם של ימי ספירת העומר, וכידוע מצות ספירת העומר נאמרת בעמידה

המסמלת את קומת האדם (בלשון חז'ל-אל תקרי בקמה אלא בקומה)

כותב ה'עלי שור'- "האדם ניצב הקומה להראות כי שורשו ועיקרו למעלה". כל כוחות הגוף נמשכים אחרי המחשבה.

להראות כי הוא שייך לעליונים…בלהבדיל מקומת הבהמה הולכי על ארבע שהראש בגובה

הזנב שהרי אין הבדל בין הראש לזנב…

 

בזמן שהיה בית המקדש קיים מיד למחרת הפסח היו מביאים מנחת שעורים שזהו מאכל הבהמה-

(ככלל ישנם שתי מנחות משעורים, מנחת סוטה ומנחת העומר, חז'ל אומרים סוטה עשתה מעשי בהמה

קרבנה מאכל בהמה,וכך גם במנחת העומר) לרמז שעדיין אנו בתוך טומאת מצרים, כמעשה הבהמה

ההולכת על ארבע שראשה כלפי מטה, כלפי האדמה…

ואז כידוע סופרים שבעה שבועות, שבסופם אנו חוגגים את חג השבועות מביאים מנחת שתי הלחם (מאכל אדם)

שאז ע'י קבלת התורה מקבלים צורת אדם, ואנו 'מניפים' את האדם שבנו למעלה ולמטה, וכן לד' רוחות,

'יהודי' יש בו שם ה' ואות ד' לרמוז שתפקידו לפרסם שם ה' בעולם,

א'כ נשאל מדוע נקרא ה'אדם' -ע'ש ה'אדמה' שזהו לכאורה הצד החומרי יותר באדם ולא נקרא ע'ש מהותו הרוחנית?

אלא שהאדמה מסמלת אמנם מצב ירוד, אבל יש בכח האדמה את כל הפוטנציאל לחיותו של האדם…

ובעיקר את יכולת הצמיחה וההתחדשות,

וכך זוהי 'תזכורת' לנו בני האדם שאמנם נוצרנו מן האדמה ויש בנו את הנטייה הטבעית להמשך לחיי

החומר אבל תפקידנו לטפח את האדם/אדמה שבנו…

 

 

סיפור מהספירה…

'אל תעשה סיפור מכל דבר' (ביטוי הנאמר לעצלנים בד'כ…)אבל ביהדות אנחנו עושים 'מכל דבר' סיפור…

 ישנו ביטוי עממי: "אני לא סופר אותו", ביטוי שמשמעותו – "הוא לא חשוב לי", "הוא לא משמעותי עבורי".

'ספירה'- היא מִספר, יש כאן משהו שאני סופר אותו… הוא בעל ערך, הספירה כמטרה ולא רק כאמצעי…

יש גם ברכה על מצות הספירה…

 

 

ימי 'ספירת העומר'

ספירת הימים-תקוה והכנה, בנין ועליה, ולכן באה 'הנפת העומר' לרמוז על יכולת ההתרוממות,

אופן הספירה-מעיד על שאיפה ורצון ל'מבט קדימה', מאידך מלמדים אותנו חז"ל שהסיבה היא משום

שהתבוננות האדם רק על חסרונותיו, רק על מידת ריחוקו מתורה ומצוות, עלולה להפיל את האדם

לתהומות של ייאוש וחידלון,

"מחצית מהחיים אדם מפסיד בדאגה על העתיד, ואת החצי השני בצערוֹ על העבר…"

לכן ב'ספירת העומר' אנחנו לא סופרים כמה אנו רחוקים ממתן תורה אלא כמה כבר התקדמנו מאז

יציאת מצרים ששם היינו משוקעים במ'ט שערי טומאה והוציאנו ה' לחרות רוחנית,

וספרתם 'לכם' –כך נאמר בתורה, שמשמעותה ספירה 'פרטית' בלי להשוות או להתחרות

באחרים…להודות על כל המתנות שזכינו להן…

'ספירת מלאי' – ימי האדם 'ספורים…' ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות וגו' ולכן נלמד להכיר, ללמוד,

ולנצל נכון את הכוחות הטמונים בנו ולשאוף לכמה שיותר למלא את תפקידנו על הצד הטוב ביותר,

 

 

 

בהצלחה לכולם – חג שבועות שמח

 

 

מאת הרב אברהם סימן-טוב

י'ור 'עומקים ושיח' להעמקת ערכי היהדות

יועץ ומרצה- בתחום 'יהדות ומשפחה' ויחסי אנוש לחיים ולעסקים

 

 

 

 

פרסמי תגובה